Nawigacyjne menu+

kontakt!

Oole!

Kraków,

ul. Jerzmanowskiego 37,

e-mail: info@oole.pl

20121106294 Grzegorz Machnik

e-mail: grzegorz.machnik@oole.pl

tel. 500 41 63 67

Właścicielem marki oole jest: Grupa Design Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30-835 Kraków, ul. Leonida Teligi 26/37 KRS 0000471360 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) NIP: 6793093932 Wysokość kapitału zakładowego 10 000 zł

Numer kontrolny:
13 + 9 =

Google+